Arapça Hazırlık Programı

Alanında bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, gelişen değişen dünyada yabancı dil öğretimine dair ortaya konan yeni yöntem ve yaklaşımları takip eden güçlü bir akademik kadroya sahiptir.

  • Gelenekselleşmiş Arapça öğretiminden edinilen tecrübeyi modern dil öğretim metot ve yöntemleriyle birleştirerek Arapça öğrencilerini bir hazırlık yılı boyunca Avrupa Ortak Başvuru Metninin kabul ettiği B2 seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.
  • Bu bağlamda dört temel dil becerisini eşit olarak kazandırma çabası içindedir.
  • İletişimsel dil öğretimi yaklaşımının benimsendiği birimimizde hedef dilde konuşarak eğitim vermek ağırlık noktasıdır.
  • Ders içi ve ders dışı etkinlik ve aktivitelerde iletişim dilinin Arapça olması noktasında uğraş verilmektedir.
  • Tiyatro, şiir, kısa film hazırlama etkinliklerine yer verilmektedir.
  • Geleceğin Arapça öğretmenlerini en iyi şekilde yetiştirme amacını taşıyan Arapça programı bu amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışma ve gayreti her zaman canlı tutma çabası içindedir.
  • Arapça programı öğretim elemanları öğrencileriyle sürekli iletişim halinde kalmayı kendilerine bir görev saymaktadır.

Bir yıllık hazırlık süreci sonunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ölçütlerine göre okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı ve sözlü ifade becerilerinde B2 bağımsız kullanıcı seviyesine ulaşan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaktadırlar. Bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Hazırlık Programı, yabancı dil öğretiminin uluslararası standartlarda sağlandığını gösterir “Pearson Assured” sertifikasını almaya hak kazanmış ve uluslararası düzeyde akredite edilmiştir.

ETKİNLİKLER

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ TOPLANTISI

ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI TOPLANTISI

ĞRETİM YILI SONU KAPANIŞ TOPLANTISI