Araştırma ve Proje Ünitesi

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan Araştırma ve Proje Ünitesi temel olarak bilimsel veriler doğrultusunda okulumuzdaki yabancı dil eğitimini iyileştirmek adına çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, A blokta hizmete giren ilgili ünitenin başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

Dönem başında öğrencilerin dil öğrenme sürecine yönelik ihtiyaçlarını tespit etmek

Eğitim sürecinde karşılaşılan uygulamalara dair sorunları tespit ederek sınıf içi araştırmalar yürütmek ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirmek

Dönem sonunda  hem öğrenci hem de öğretmen anketleri ile mevcut eğitim sürecini istatistiksel araçlarla değerlendirmek 

Kurumumuzda görev yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans ve doktora eğitimleri sürecinde yaptıkları araştırma ve çalışmalardan diğer öğretim elemanlarının haberdar olmasını sağlamak 

Üniversitemiz bünyesinde akademik araştırma yapacak olan araştırmacıları etik kurul süreci hakkında bilgilendirmek

Çeşitli eğitim kurumlarındaki yabancı dil öğrenme ve öğretme etkinliklerine katılımları için öğretim elemanlarını teşvik etmek

Yabancı dil eğitimiyle ilgili yürütülen projeler hakkında bilgi temin ederek bu projelere başvuruyu desteklemek

Yurt içi ve yurt dışı proje fırsatlarının öğrencilerimize ve öğretim elemanlarına duyurulması

Yurt içi ve yurt dışı projelerde yer almak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarımızın bilgilendirilmesi ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi

Okulumuz bünyesinde yapılacak yeni projelerin duyurulması ve uygulanması

Çeşitli projeler dâhilinde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın yurt dışında eğitim alması için teşvik edilmesi ve başvuru süreçlerinde destek sağlanması

Yabancı dil eğitimiyle ilgili proje yazılması

Bu üniteden sorumlu öğretim elemanı

Ahmet ÖZCAN (Uhdesinde)

 

Brown Bag Seminars