Eğitim Amaçları ve Kazanımları

TEMEL DİLLER BİRİMİ

Temel Diller Birimi tarafından yürütülen hazırlık programı (Haz 100),  Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce hazırlık öğrencilerinin akademik yılın sonunda Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı’na  (AODÇP) göre belirlenen B2 seviyesi dil yeterliğine ulaşmalarını sağlamaktır. Temel amacımız öğrencilerin dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma yeteneklerinde B1 seviyesine ulaşmaları ve seviyenin gerektirdiği yeterlikleri kazanmalarıdır. Bu amaç bağlamında sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, yazılı ve sözlü sınavlar ile ödevler dört dil becerisi üzerine yapılandırılır.

MODERN DİLLER BİRİMİ

Hazırlık eğitiminin yanı sıra, Modern Diller Biriminin sorumluluğunda bazı fakültelerde yürütülen İngilizce derslerinin amacı, öğrencilerin mevcut yabancı dil bilgilerini geliştirmeye yardım edecek genel İngilizce dersleri ile öğrencilerin kendi fakültelerindeki derslerini rahatlıkla yürütmelerini sağlayacak Akademik İngilizce derslerini yürütmektir. Genel İngilizce dersleri öğrencilerin mevcut dil bilgisini geliştirirken, Akademik İngilizce dersleri öğrencilerin akademik metinleri anlamasına, alan dersleri için gerekli olan akademik yazma becerilerini kazanmalarına, aktif bir şekilde dinlerken İngilizce olarak yürütülen sunumları anlamalarına ve son olarak alandaki derslerinde gerekli olan yabancı dilde sunum yapma becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktır.