Fransızca Hazırlık Programı

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Hazırlık Programı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayacak öğrencilere eğitim vermektedir. Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlangıcında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Fransızca Yeterlik sınavına girmektedirler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf olma hakkına erişirler. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfında eğitimlerine başlarlar. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ilkeleri benimsenerek tasarlanan ders içerik ve değerlendirme ölçütlerine dayandırılan yabancı dil öğretme-öğrenme-değerlendirme süreci, öğrencilere kendi öğrenme potansiyellerini keşfetme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerine yönelik tüm akademik desteği sağlar niteliktedir. Küresel yapılaşmanın sosyal aktörleri olan öğrencilerin birey olarak ya da grup içerisinde sorumluluk alma, strateji ve araştırma becerilerine dönük çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları izlenmektedir. Bir yıllık hazırlık süreci sonunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ölçütlerine göre okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı ve sözlü ifade becerilerinde B2 bağımsız kullanıcı seviyesine ulaşan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaktadırlar. Bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Hazırlık Programı, yabancı dil öğretiminin uluslararası standartlarda sağlandığını gösterir “Pearson Assured” sertifikasını almaya hak kazanmış ve uluslararası düzeyde akredite edilmiştir.

Çeşitli Etkinlikler

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Biriminin Ankara Fransız Kültür Merkezi tarafından ziyareti ve DELF Sınav Tanıtımı.

Frankofoni Haftası, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Birimi öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerle kutlanmaktadır.

 

Faydalı Linkler:

https://www.ifturquie.org/ankara/

http://www.tv5monde.com/

https://savoirs.rfi.fr/recherche/rubrique/apprendre/editorial/questionnaire

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fle-en-ligne/

https://delfdalf.ch/niveaux/exemples-dexamens

https://www.ciep.fr/exemples-sujets-b1-tp

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exercice/32092

https://www.bonjourdefrance.com/

http://w3.restena.lu/amifra/exos/

https://fr.islcollective.com/

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/liste-des-exercices-de-grammaire

https://www.afterclasse.fr/accueil-matiere/9/francais

https://leconjugueur.lefigaro.fr/exercice

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/epreuve_francais/?id=30

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait/exercices

https://www.ciel.fr/fr/exercices-en-ligne/se-preparer-aux-examens-de-francais/

https://www.ressourcesfle.fr/