İngilizce Hazırlık Programı
  • Alanında bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, gelişen değişen dünyada yabancı dil öğretimine dair ortaya konan yeni yöntem ve yaklaşımları takip eden güçlü bir akademik kadroya sahiptir.
  • Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Birimi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümlerinde, Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümü ve Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyacak öğrencilere modern dil öğretim metot ve yöntemleriyle İngilizce eğitimi vermektedir.  Birimimiz öğrencilerini bir hazırlık yılı boyunca Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ilkeleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programıyla B2 seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.
  • Bu bağlamda dört temel dil becerisini eşit olarak kazandırma çabası içindedir.
  • İletişimsel dil öğretimi yaklaşımının benimsendiği birimimizde hedef dilde konuşarak eğitim vermek ağırlık noktasıdır.
  • Ders içi ve ders dışı etkinlik ve aktivitelerde iletişim dilinin İngilizce olması noktasında uğraş verilmektedir.
  • Eğitim süresince öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeleri, sorumluluk alarak özgün ve yaratıcı proje ve sunumlar hazırlamaları ve görsel ve işitsel teknolojik kaynakları kullanarak öğrenmeleri esas alınmıştır.
  • Öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirme amacını taşıyan İngilizce programı bu amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışma ve gayreti her zaman canlı tutma çabası içindedir.
  • İngilizce programı öğretim görevlileri öğrencileriyle sürekli iletişim halinde kalmayı kendilerine bir görev saymaktadır.

Bir yıllık hazırlık süreci sonunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ölçütlerine göre okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı ve sözlü ifade becerilerinde B2 bağımsız kullanıcı seviyesine ulaşan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaktadırlar. Bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, yabancı dil öğretiminin uluslararası standartlarda sağlandığını gösterir “Pearson Assured” sertifikasını almaya hak kazanmış ve uluslararası düzeyde akredite edilmiştir.

Etkinlikler

2020 Yeni Yıl Yemeği

Prof. Paul Kei Matsuda’nın  ‘Writing Assessment’ Konusunda Semineri

 

Jason Steinberg'in okulumuzda tanıtımını yaptığı ve Gazi Üniversitesi YDYO öğrenci ve hocalarına sınırsız ücretsiz üyelik hakkının tanındığı DONUT Language uygulamasının tanıtımı.

 

İngilizce Eğitimi Görecek Öğrenciler İçin Faydalı Linkler

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

https://www.englishgrammar.org/

http://tr.duolingo.com

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.ted.com/

http://www.onestopenglish.com/

https://lyricstraining.com/