Mesleki Gelişim Ünitesi
 

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mesleki Gelişim Ünitesi, öğretmenin sürekli öğrenmeyi gerektirdiği inancını benimsemiş olup, okutmanlarının sürekli öğrenme ve gelişimini desteklemeye yönelik faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmuş bir birimdir.

Mesleki gelişim ve işbirliğini sağlamak, daha etkili bir öğrenme ve öğretme ortamı oluşturmak, sürekli gelişen dil öğrenme yöntem, teknik ve teknolojilerine ayak uydurabilmek için okutmanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bunları takip edebilmelerini sağlayan seminer ve çalıştaylar düzenlemek birimimizin görevlerindendir.

Birimin görev tanımı:

  • Mesleki gelişim konusundaki ihtiyaçları belirlemek,
  • Belirlenen amaçlar doğrultusunda etkinlik planı ve takvimi hazırlamak,
  • Etkinlik planında belirtilen faaliyetleri bu konuda paylaşımda bulunabilecek uzmanlıktaki meslektaşların da destek ve paylaşımlarıyla gerçekleştirmek,
  • Daha sonraki faaliyetleri planlamak üzere yürütülen etkinliklere yönelik dönütleri almak ve değerlendirmektir.

Bunun yanı sıra, öğrenme faaliyetlerini iyileştirmek ve meslektaşlar arası paylaşım ve fikir alışverişini teşvik etmek amacıyla dönem içinde belirli aralıklarla gönüllülüğe dayalı sınıf içi gözlem faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması görevini de yürütmektedir.

Okul dışı öğrenme faaliyetlerine de önem veren bir birim olarak, bu faaliyetlerle sürekli eğitime destek olmak amacıyla faydalı linkler, güncel etkinlik takvimleri, konferans ve seminer duyuruları da paylaşmaktadır. Sürekli öğrenmeyi, okutmanların etkinliklere değerli katkı ve katılımlarını sağlamak için düzenlenen bu faaliyetlere yönelik güncel bilgiler, mesleki gelişim biriminin web sayfasından ve sosyal medya hesabından paylaşılmakta ve takip edilebilmektedir.

https://gazipdu.wordpress.com/

@gazimeslekigelisim

gazipdublog@gmail.com

"Her öğretmenin, yeterince iyi olmadığı için değil, daha da iyi olabileceği için gelişme ihtiyacı duyduğu bir kültür yaratırsak, elde edebileceğimiz şey için herhangi bir sınır yoktur." Dylan William

Birim Üyeleri

Öğr. Gör. Hadiye YALÇIN

Öğr. Gör. Aslı ALTUNTAŞ

Öğr. Gör. Fatma ÜNVEREN GÜROCAK

Öğr. Gör. Pelin DOĞAN

Öğr. Gör. Nurda KAYALI

Öğr. Gör. Emel ŞEN