Misyon - Vizyon - Değerler ve Hedefler

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu kendisine bağlı Modern Diller ve Temel Yabancı Diller Birimleri arasındaki koordinasyonu oluşturarak öğretim dili kısmen İngilizce olan bölümlerde öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca ulaşmak için Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun bir diğer misyonu yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili yöntemlerin, tekniklerin ve ekipmanların kullanıldığı; öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve öğrencilerin sosyal gelişimlerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır.

Vizyonumuz, Gazi Üniversitesinin ulusal ve uluslar arası düzeyde ulaştığı saygın yere paralel olarak öğrencilerimizi evrensel düzeyde geçerliliği olan yabancı dil seviyesine ulaştırmak ve akademik hayatlarında yapacakları çalışmaları en etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini sağlamaktır.