Duyurular
20 Kasım 2017 16:40

 

Üniversitemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 2019-2023 dönemi üçüncü stratejik plan çalışmaları yürütülmektedir. Stratejik planın hazırlanması sürecinde paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerini alabilmek amacıyla elektronik ortamda cevaplanmak üzere Gazi Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı Paydaş Görüş Anketi hazırlanmıştır. Anket http://anket.gazi.edu.tr/stakeholder adresinde yer almakta olup, akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından 24.11.2017 tarihine kadar doldurulması önem arz etmektedir.