Program ve Materyal Geliştirme Ünitesi

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan program geliştirme ünitesinin temel sorumluluklarından ilki, okulumuzda uygulanan yıllık ve haftalık ders planlarını hazırlamaktır.  Bu süreçte, bir komisyon tarafından belirlenen ve bir akademik yıl süresince kullanılacak olan tüm ders kitaplarının içeriği ve CEF ve GSE kriterleri temel alınır.  Yıllık plan, akademik takvime göre haftalık ders programlarına dönüştürülüp tüm öğretim elemanlarına rutin olarak yapılan haftalık kur toplantılarında iletilir.  Program geliştirme ünitesinin bir diğer görevi ise yıllık ve haftalık program hazırlanırken belirlenen hedeflere göre, kullanılacak kitapların eksik ya da zayıf noktalarını tespit edip programda uygun görülen yerlere materyal geliştirme ünitesinin hazırlayacağı çalışmaları eklemektir.  Birim, ayrıca, akademik takvim ve yıllık programı göz önünde bulundurarak sınav takvimini belirler.  Okulumuzda uygulanmakta olan sınav sisteminin bir parçası olan portfolyo uygulamasının içeriği ve takvimi de program geliştirme ünitesi tarafından belirlenir.  Program geliştirme ünitesinin en önemli görevi ise yıl içerisinde programın tüm okulda uygulanmasını sağlamak ve uygulanırken işlerliğini takip etmektir.  Bu, haftalık kur toplantılarında öğretim elemanlarına programla ilgili detaylı bilgi verilerek ve onların görüş ve önerileri alınarak gerçekleştirilir.

Bu ünite ayrıca müfredata uygun,ders kitaplarını tamamlayıcı nitelikte ve dili etkili kullanmaya,dil becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller ve her haftasonu için ödev hazırlayıp dağıtımını yapar.

 

Bu ünitede görev alan öğretim elemanları

Nihal YAPICI SARIKAYA (Akademik Koordinatör)

Sinem DEMİR (İngilizce Öğretmenliği Akademik Koordinatörü)

Pelin DOĞAN

Meltem TUPURTU