Rehber

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA TELEFON HATLARI

GÖREVİ

ADI -SOYADI

TELEFON NUMARALARI

İ Ç HAT

DIŞ HAT

Müdür

Prof.Dr. Abdulvahit ÇAKIR

103

484 00 54

Müdür Yardımcıları

Öğr. Gör. Mustafa Akın GÜNGÖR

Öğr. Gör. İbrahim PÜR

115

485 21 42

114

484 23 50

Yüksekokul Sekreteri

 Sevgi KILAVUZ

106

484 00 54

 

İsmail Soner DELİALİOĞLU

103

484 00 54

SANTRAL    

484 19 68

484 51 65

İdari Koordinatörlük

Öğr. Gör.Ümit ASLAN                        

Öğr. Gör. Ahmet ÖZCAN

 

142

145

145

484 19 68

484 51 65

Akademik Koordinatörlük

Öğr. Gör. Aybala EREN

110

143

484 19 68

484 51 65

Personel İşleri

Muhasebe

Ayniyat

Şef Semra Esmer LEMLİOĞLU

Bilge Kaan SEÇER

V.H.K.İ  Yusuf ERTURAN

112

117

126

484 51 65

484 19 68

484 51 65

Öğrenci İşleri

Bilg.İşl. Seyit ÇELİK

Memur Ensar AYDIN

127

113

484 19 68

484 51 65

Sınav Bürosu

 

116 – 118 - 119

-

Materyal Ofis

 

140 - 156

-

Fax

 

  484 97 35
Çay Ocağı   125 -