Rehber - Yabancı Diller Yüksekokulu
Rehber

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA TELEFON HATLARI

GÖREVİ

ADI-SOYADI

TELEFON

İÇ HAT

DIŞ HAT

Müdür

Prof. Dr. Abdulvahit ÇAKIR

101

485 22 04

Müdür Yrd.

Öğr. Gör. İbrahim PÜR

114

484 23 50

Müdür Yrd.

Öğr. Gör. M. Akın GÜNGÖR

115

485 21 42

Y.O. Sekreteri

Sevgi KILAVUZ

106

484 00 54

Sekreterlik

Bil. İşl. Zahide YILDIRIM

103

484 00 54

Temel Diller Birim Başkanı

Öğr.Gör. Ahmet ÖZCAN

110

484 51 65

Temel Diller İdari

Koordinatörü

Öğr. Gör.  Maide YILMAZ

142

484 5165

484 51 65

Öğr. Gör. Mustafa KAÇAR

145

Modern Diller Birim Başkanı

Öğr. Gör. İbrahim Halil TOPAL

143

484 51 65

Modern Diller Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Elif Çağlar DALGAKIRAN

 

484 51 65

Personel İşleri

Şef Semra LEMLİOĞLU

Bilg. İşl. Soner DELİALİOĞLU

120

112

 

484 19 68

Öğrenci İşleri

Memur Ensar AYDIN

Memur Bilge Kaan SEÇER

V.H.K.İ İlyas TOKAT

113

484 19 68

Muhasebe

Sinem YEREBAKAN

 

484 19 68

Ayniyat

V.H.K.İ Yusuf ERTURAN

127

484 19 68

Teknik Destek

V.H.K.İ Recep ERZİNCANLI

 

 

İç Hizmetler

Bilg. İşl. Şerafettin LEMLİOĞLU

 

 

Sınav Bürosu

 

-116

-118

-119

-------------

Materyal Ofisi

 

-140

-156

-------------

Faks

 

 

484 97 35

Çay Ocağı

 

125