Rehber

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA TELEFON HATLARI

GÖREVİ

ADI -SOYADI

TELEFON NUMARALARI

İ Ç HAT

DIŞ HAT

Müdür

Prof.Dr. Abdulvahit ÇAKIR

103

484 00 54

Müdür Yardımcıları

Öğr. Gör. Mustafa Akın GÜNGÖR

Öğr. Gör. İbrahim PÜR

115

484 21 42

114

484 23 50

Yüksekokul Sekreteri

 Sevgi KILAVUZ

106

484 00 54

 

Zahide YILDIRIM

103

484 00 54

SANTRAL    

484 19 68

484 51 65

İdari Koordinatörlük

Öğr. Gör.Ümit ASLAN                     

Öğr. Gör. Mustafa KAÇAR

142

145

484 19 68

484 51 65

Temel Diller Birim Başkanı

Öğr. Gör Ahmet ÖZCAN

110

484 51 65

Modern Diller Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim Halil TOPAL   484 51 65

Personel İşleri

Muhasebe

Ayniyat

Şef Semra Esmer LEMLİOĞLU

İsmail Soner DELİALİOĞLU

Bilge Kaan SEÇER

V.H.K.İ  Yusuf ERTURAN

112

117

126

484 51 65

484 19 68

484 51 65

Öğrenci İşleri

Bilg.İşl. Seyit ÇELİK

Memur Ensar AYDIN

127

113

484 19 68

484 51 65

Sınav Bürosu

 

116 – 118 - 119

-

Materyal Ofis

 

140 - 156

-

Fax

 

  484 97 35
Çay Ocağı   125 -