Rehber

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA TELEFON HATLARI

GÖREVİ

ADI -SOYADI

TELEFON NUMARALARI

İ Ç HAT

DIŞ HAT

Müdür

Prof.Dr. Abdulvahit ÇAKIR

103

484 00 54

Müdür Yardımcıları

Doç.Dr.Cem BALÇIKANLI

Okt. İbrahim PÜR

107

485 21 42

114

484 23 50

Yüksekokul Sekreteri

Yük. Sek. V. Deniz TANYELİ

106

484 00 54

 

Bilg.İşl. Gülşen KILIÇARSLAN

Bilge Kaan SEÇER

103

484 00 54

SANTRAL    

484 19 68

484 51 65

İdari Koordinatörlük

Okt.Ümit ASLAN                        

Okt.Ahmet ÖZCAN

 

142

145

145

484 19 68

484 51 65

Akademik Koordinatörlük

Okt. Aybala EREN

110

143

484 19 68

484 51 65

Personel İşleri

Muhasebe

Ayniyat

Şef Semra Esmer LEMLİOĞLU

Memur Şeref ALDIRMAZ

V.H.K.İ  Yusuf ERTURAN

112

117

126

484 78 66

484 19 68

484 51 65

Öğrenci İşleri

Bilg.İşl. Seyit ÇELİK

Memur Ensar AYDIN

127

113

484 19 68

484 51 65

Sınav Bürosu

 

116 – 118 - 119

-

Materyal Ofis

 

140 - 156

-

Fax

 

  484 97 35
Çay Ocağı   125 -