Sınav Hazırlama Ünitesi
 
Okulumuzda İngilizce Hazırlık Programındaki tüm sınavlar, Sınav Hazırlama Ofisi’nin sorumluluğu altındadır. Öğrencilerin bir akademik yıl içinde kaydettikleri ilerlemeyi ve başarılarını ölçmeyi amaçlayan sınavlar üç grupta toplanmaktadır. Bunlar haberli ve habersiz küçük sınavlar, ara sınavlar ve yıl sonu final sınavıdır. Öğrencilerin yazma ödevlerinden, bireysel, ikişerli ve grup halinde yaptıkları çalışmalardan (sunum, proje vb.) ve sınıf içi katılımlarından oluşan portfolyo da küçük sınavların bir parçasını oluşturmaktadır. Sınav Hazırlama Ofisi, hazırladığı küçük sınavlarda dilbilgisi kurallarını, sözcük bilgisini ve dört dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ölçmeyi hedefleyen sorulara yer verirken, ara sınavlarda ve yıl sonu final sınavında yalnızca dört dil becerisine yönelik sorular hazırlanmakta ve dilbilgisi kuralları ile sözcük bilgisini dolaylı olarak ölçmektedir. Sınav Hazırlama Ofisi, geçerliliği ve güvenirliği yüksek sınavlar hazırlamayı amaç edinirken, Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin ölçütlerini de göz önünde bulundurmaktadır.