Tarihçe

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları 01.03.2006 tarih ve 26095 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yüksekokulumuz halen 135 İngilizce okutmanı, 3 Almanca okutmanı, 3 Arapça okutmanı, 6 Fransızca okutmanı ve 13 idari personeli ile eğitime devam etmektedir.