Tarihçe

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu 01.03.2006 tarih ve 26095 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile  kurulmuştur.