Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

Gazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği 20.09.2018 tarih ve 30541 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği