Yeterlilik Sınavı Bilgileri

- Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavları kazanarak üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazanmış, bir lisans programına ilk kez kaydını yaptırmış ve 2. maddede tarifi yapılmış bütün öğrenciler yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanmış olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim programlarına başlarlar. Yeterlik sınavında başarı notu, tüm lisans programları için 100 üzerinden en az 59.50 puandır. 
Yurt içinde veya dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesinin zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans düzeyinde eğitim veren birimlerine yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınava katılmayanlar ile katıldığı halde başarılı olamayanların yabancı dil hazırlık programını takip etmeleri zorunludur.