Çevrimiçi Uygulamalar Ünitesi

Çevrimiçi Uygulamalar Ünitesi (ÇUÜ), YÖK 5(ı) zorunlu İngilizce derslerinin yürütüldüğü fakülte ve meslek yüksekokullarında biri ara sınav öncesi diğeri de dönem sonu sınavı öncesi olmak üzere iki adet çevrimiçi kısa sınavı uygular; uygulanan kısa sınav sonuçlarının ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarıyla paylaşır; bu kısa sınavlarla, sınavların yürütüldüğü çevrimiçi uygulama platformu ve diğer konularla ilgili ünite e-posta adresine öğrenciler tarafından gönderilen soruları ve/veya ilgili fakülte ve meslek yüksekokulları koordinatörleri tarafından iletilen soru ve taleplerle ilgilenir; dönemde en az iki defa olmak üzere ünite içi toplantı düzenler; yine dönemde en az iki defa olmak üzere, birim içinde yapılan toplantılara katılır ve üniteyle ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili birim başkanını bilgilendirir. Ünite ayrıca, uyguladığı sınavlarda dinleme, okuma, yazma becerileriyle beraber, kelime bilgisini de ölçmeyi amaçlamaktadır.