Tony Gurr Tarafından “Growing as a Reflective Practitioner” Adlı Bir Seminer Düzenlenmiştir
18 Ocak 2013 13:47

Okulumuzda 16 Ocak 2013 tarihinde Tony Gurr tarafından “Growing as a Reflective Practitioner” adlı bir seminer düzenlenmiştir. Seminer okutmanlarımız tarafından ilgiyle izlenmiştir.