Modern Diller Birimi

Modern Diller Birimi üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup, üniversitemizin öğrenim dili Türkçe olan fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerine ilk 3 yıl genel İngilizce ve son yıl da akademik İngilizce eğitimi sunmaktadır. Ancak, ilgili YÖK kararıyla Eğitim Fakültesi bu uygulamadan muaf tutulup, bu fakültede sadece birinci sınıflara İngilizce eğitim sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Fen, Gazi Eğitim, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinde birinci ve/veya ikinci sınıflara İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde mesleki yabancı dil eğitimi verilmektedir. Hazırlık eğitimi görmüş Mimarlık ve Mühendislik fakülteleri birinci sınıf öğrencilerine ayrıca B2 seviyesinde genel İngilizce eğitimi sunulmaktadır. Ders kodları, içerikleri ve saatleri fakülte veya meslek yüksekokullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Dersler ilgili fakülte veya meslek yüksekokullarında yüz yüze verilmekte olup, öğrenme yönetim sistemiyle desteklenmektedir.

Modern Diller Birim Başkanı diğer fakültelerde verilen Akademik İngilizce derslerini organize etmek ve yürütmekle yükümlüdür. Farklı seviyede yürütülen Akademik İngilizce dersleri, öğrencilere bölümlerindeki dört yıllık eğitimleri boyunca İngilizceyi A2 seviyesinden B2+ seviyesine kadar öğrenme olanağı verir. Bu olanak sayesinde, zorunlu hazırlık programına tabi olmayan öğrenciler temel seviyelerden başlayarak İngilizce öğrenebilirken, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler de mesleki alandaki ihtiyaçlarına göre akademik dil becerilerini geliştirme imkânı bulurlar. Modern Diller Birim Başkanı aynı zamanda tüm bölümlerde okuyan öğrencilere seçmeli yabancı dil derslerini yürütmekle sorumludur.

Modern Diller Birim Başkan Yardımcısı üniversitemizin çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında sunulan Akademik İngilizce derslerinin yürütülmesinde Birim Başkanı’na yardım eder. Farklı seviyede yürütülen Akademik İngilizce dersleri, öğrencilere bölümlerindeki dört yıllık eğitimleri boyunca İngilizceyi A2 seviyesinden B2+ seviyesine kadar öğrenme olanağı verir. Bu olanak sayesinde, zorunlu hazırlık programına tabi olmayan öğrenciler temel seviyelerden başlayarak İngilizce öğrenebilirken, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler de mesleki alandaki ihtiyaçlarına göre akademik dil becerilerini geliştirme imkânı bulurlar. Birim Başkan Yardımcısı aynı zamanda ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarıyla beraber rektörlük birimleriyle olan iletişimi sağlar.

Birim Başkanı: Öğr. Gör. İbrahim Halil TOPAL

Birim Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Pelin ERÖZMEN AKSU

 

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri AKTS Formları(Türkçe)

Almanca 1. Sınıflar :
         ALM 101 - ALM 102
Almanca 2. Sınıflar :
          ALM 201 - ALM 202
Fransızca 1. Sınıflar :
         FRA 101 - FRA 102
Fransızca 2. Sınıflar :
          FRA 201 - FRA 202
 

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri AKTS Formları(İngilizce)

Almanca 1. Sınıflar :
         ALM 101. - ALM 102. 
Almanca 2. Sınıflar :
          ALM 201. - ALM 202.
Fransızca 1. Sınıflar :
          FRA 101. - FRA 102.
Fransızca 2. Sınıflar :
          FRA 201. - FRA 202.