Ölçme ve Değerlendirme Ünitesi

Modern Diller Birimi Ölçme ve Değerlendirme Ünitesi, öğrencilerinin bir akademik yıl içinde kaydettikleri ilerlemeyi ve başarılarını ölçmeyi amaçlayan değerlendirmede ara sınav (%30) ve dönem sonu sınavı (%40) olmak üzere iki farklı ölçüt kullanmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Ünitesi bu sınavlarda öğrencilerin okuma ve dil kullanımı becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ünitemiz, geçerliliği ve güvenirliği yüksek sınavlar hazırlamayı amaç edinirken, Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin ölçütlerini de göz önünde bulundurmaktadır.