Program ve Materyal Geliştirme Ünitesi

Program ve Materyal Geliştirme Ünitesi YÖK 5(ı) zorunlu İngilizce derslerinin yürütüldüğü fakülte ve meslek yüksekokullarındaki programların oluşturulması, düzenlenmesi ve derse giren öğretim görevlileriyle paylaşılmasını; dönemde iki defa olmak üzere tekrar materyalleri hazırlayarak bunları ilgili fakülte/meslek yüksekokulundaki öğretim görevlileriyle paylaşır. Bunun haricinde, dördüncü sınıflarda değerlendirme ölçütlerinden olan iki kısa sınavın hazırlanması ve yürütülmesinden ve diğer değerlendirme ölçütü olan ve öğrencilerin konuşma becerilerini ölçmeyi amaçlayan sunumla ilgili derse giren öğretim görevlilerinin bilgilendirilmesinden sorumludur. Kendi içinde düzenli toplantılar yapan ünite, fakülte/meslek yüksekokul temsilcisi öğretim görevlilerinden gelen soru, talep ve önerileri ilgili birim çalışanlarıyla istişare edip, cevaplar. Program ve materyallerin hazırlanmasında Avrupa Ortak Başvuru Çerçeve Metni’ndeki ölçütleri, öğrencilerin hazırbulunuşluk ve dil seviyeleri ile öğretim görevlilerinden gelen geri bildirimleri dikkate alır.