Accredition

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak yürüttüğümüz eğitim – öğretim faaliyetlerimiz üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında Pearson Assured kalite yönetim sistemi tarafından 2019 yılında uluslararası boyutta akredite edilmiştir. Bu süreç Nisan 2019 tarihinde birimizde teşkil edilen ve 19 akademik personelden oluşan, başkanlığını Yüksekokul müdür yardımcımızın üstlendiği Akreditasyon Komisyonunca yürütülmüş ve 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.  Birimimizin akreditasyon kazanımlarına ve kalite çalışmalarına yönelik faaliyetleri devam etmektedir.

Kalite yönetim sistemi ilkelerinin birim kültürüne kalıcı biçimde yansıması için Yüksekokulumuzda “Kalite Güvence Sorumlusu” olarak görevlendirilen bir öğretim görevlimizce süreç gerek idari gerek akademik tüm aşamalarda birim yöneticilerine ek olarak sıkı sıkıya takip edilmektedir.

Yürüttüğümüz eğitim – öğretim faaliyetlerinin kalitesini sürdürülebilir kılmak ve öğrencilerimizin almış olduğu yabancı dil eğitimini uluslararası boyutta tanınır kılmak amacı ile Avrupa temelli Eaquals Akreditasyon kuruluşu ile Mayıs 2022 tarihinde uluslararası akreditasyon sürecimizi başlatmış bulunmaktayız.  Bununla birlikte Üniversitemizin kalite çalışmaları ve planlamaları kapsamında YÖKAK Kurumsal Akreditasyonu ve iSO-9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları Yüksekokulumuzda hassasiyetle yürütülmektedir.

Kalite kültürünün birimdeki tüm personel ve öğrencilerimiz tarafından içselleştirilmesi için yıl boyunca odak grup toplantı düzenlenerek gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, paydaşlardan alınan geri bildirimler de aktarılmaktadır.

 

background image